Biuletyn informacji publicznych

Ogłoszenie 05.05.2022r.

Zarząd Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ ARTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54, ogłaszają sprzedaż piły tarczowej - krajzegi.

Dane techniczne:

- Rok budowy - 1993
- Moc znamionowa - 11 kW
- Napięcie zasilania - 230/400 V
- Prąd znamionowy bezpieczników - 63 A
- Zakres prędkości obrotowej - od 2000 do 4000 obr./min.
- Maksymalna średnica piły tarczowej - 500 mm

Wymiary:

- długość - 1200 mm
- szerokość - 840 mm
- wysokość - 1000 mm
- ciężar - 250 kg

Cena: 1000 zł brutto

Zainteresowani proszeni są o składanie ofert na adres e-mail: techniczny@pojemnikiartech.pl

Szczegółowych infromacji można uzsykać w siedziebie spółki w Łodzi, przy ul. Wersalskiej 54 lub po numerem telefonu: 604 121 439.

Ogłoszenie 05.05.2022r.

Zarząd Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ ARTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54,
ogłasza konkurs ofert na dostawę enrgii elektrycznej w roku 2023.

Dane do opracowania oferty:
- taryfa B-22
- roczne zużycie energii elektrycznej 1800MWh, z podziałem na strefy: I 30%, II 70%

Zgłoszenia można nadsyłać od 05.05.2022r. do 15.05.2022r.
Zainteresowani proszeni są o składanie ofert na adres e-mail: techniczny@pojemnikiartech.pl

Szczegółowych infromacji można uzsykać w siedziebie spółki w Łodzi, przy ul. Wersalskiej 54 lub po numerem telefonu: 604 121 439.

Ogłoszenie 04.03.2022r.

Zarząd Spółki Z.A.T. "Artech" Sp. z o.o. oferuje pod wynajem 3 lokale biurowe po kapitalnym remoncie o powierzchni 16m² każdy.
Pomieszczenia położone są na II piętrze budynku. Idealnie nadają klimat na prowadzenie biura małej działalności gospodarczej.
Pomieszczenia zlokalizowane są w głównym budynku administracyjno-socjalnym przy ul. Wersalskiej 54 w Łodzi. W pobliżu stacje benzynowe i markety.
Szybki dojazd do autostrady A2 i A1.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem tel. 604 121 439.

Zdjęcie poglądowe w poniższej galerii.INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Spółka Zakłady Artykułów Technicznych „ARTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wersalskiej 54. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Wersalska 54, 91-212 Łódź
b) e-mailem na adres:  sekretariat@pojemnikiartech.pl
Inspektor ochrony danych.
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Jacek Kazimierczak. Można się z nim kontaktować e-mailem na adres: iod@pojemnikiartech.pl
Cele i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją złożonego zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu.
Okres przechowywania danych.
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu ustania przetwarzania niezbędnego do realizacji umowy oraz na podstawie art. 70 § 1 oraz art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym wystawiono ostatnią fakturę.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
c)  prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 - nazywanym dalej RODO).