Aktualności

INFORMACJA

"ZAKUP WTRYSKAREK BOLE BL-230 EKS/C860 i BL 100 EKS/C340 W CELU ZMNIEJSZENIA ENERGOCHŁONNOŚCI
PRODUKCJI ORAZ OGRANICZENIA ODPADÓW POPRODUKCYJNYCH"
wartość zadania : 431 123,34 zł
pożyczka : 400 000 zł

Zakup wtryskarek dokonany dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łódzi.

wfosigwwl


Informacja

Zamknięcie sklepu stacjonarnego.

Informujemey, że od 01.06.2021r. sklep stacjonarny nie będzie czynny.
Wszsytkie zakupy dokunujemy online na:

esklep.pojemnikiartech.pl (sklep internetowy)

lub

zamowienia@pojemnikiartech.pl (mail)

Po dokonaniu zakupów i opłaceniu proformy, możliwość odbioru towarów bezpośrednio z magazynu (Łódź, ul. Wersalska 54 - Magazyn) lub wysyłka kurierem.

Informacja

W dniu 04 czerwca 2021r. ZAT ARTECH Sp. z o.o. będą nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.


Ogłoszenie 26.11.2020r.

Zarząd Spółki Zakłady Artykułów Technicznych „ ARTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54,
ogłasza przetarg na zbycie ciągu walcowniczego dwuklatkowego do walcowania drutów na zimno.
Więcej >>


Podziękowania

podziekowania
Dziękujemy i Serdecznie Pozdrawiamy.

Podziękowania

podziekowania
Dziękujemy i Serdecznie Pozdrawiamy.

Informacja

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na terenie naszego kraju, uprzejmie prosimy o dokonywanie zakupów za pośrednictwem:
sklepu internetowego
(esklep.pojemnikiartech.pl)
poprzez zlecanie zamówień drogą mailową (zamowienia@pojemnikiartech.pl)
lub telefoniczne (42 655 88 69).

Zamówiony towar można odebrać po ustaleniu daty odbioru bezpośrednio z magazynu.

Działalność sklepu stacjonarnego jest zawieszona do odwołania.


INFORMACJA

Spółka ZAT Artech Sp. z o.o. informuje że od dnia 01.01.2020r.
obowiązuje nowy numer konta bankowego, na który należy wpłacać przelewy za faktury terminowe oraz proformy.

BANK PKO BP S.A.
Numer konta: 31 1020 3408 0000 4902 0400 0923


INFORMACJA

Informujemy że od dnia 01.07.2019r. firma ZAT Artech Sp. z o.o.
- sklep stacjonarny, będzie otwarty dla klientów w godz. 700 - 1500,
- natomiast dostawy i odbioty towarów będą odbywać się w godz. 700 - 1430.

Termodernizacja


INFORMACJA

Chwilowo nie skupujemy żadnych odpadów.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Spółka Zakłady Artykułów Technicznych „ARTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wersalskiej 54. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Wersalska 54, 91-212 Łódź
b) e-mailem na adres:  sekretariat@pojemnikiartech.pl
Inspektor ochrony danych.
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Jacek Kazimierczak. Można się z nią kontaktować e-mailem na adres: sekretariat@pojemnikiartech.pl
Cele i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją złożonego zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu.
Okres przechowywania danych.
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu ustania przetwarzania niezbędnego do realizacji umowy oraz na podstawie art. 70 § 1 oraz art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym wystawiono ostatnią fakturę.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
c)  prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 - nazywanym dalej RODO).

Podziękowania

Firma ZAT Artech Sp. z o.o. serdecznie dziękuję wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko na targach Taropak 2018 w dniach 1-4 października.
Mamy nadzieje na polepszenie współpracy z dotyczasowymi kontrahentami oraz nazwiązanie współpracy z nowymi klientami.

Pozdrawiamy i zapraszamy, ZAT Artech Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Zakłady Artykułów Technicznych "ARTECH" Sp. z o.o, ul. Wersalska 54, 91-212 Łódź;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, tylko na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające;
4) Pani/Pana dane osobowe w ramach realizacji umowy przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania niezbędnego do realizacji umowy oraz na podstawie (art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej) przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym wystawiono ostatnią fakturę. Pozostałe dane mogą być przechowywane do celów analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie art. 6, ust 1, lit. f (RODO) – prawnie usprawiedliwionego interesu administratora do dnia wniesienia sprzeciwu;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.