Kontakt

Dział zaopatrzenia i handlu

Kierownik

p.dyko
Piotr Dyko
tel. 42 652-75-41 w.122
kom: 664-096-526
e-mail:
p.dyko@pojemnikiartech.pl

Zastępca kierownika

p.kunicki
Piotr Kunicki
tel. 42 652-75-41 w.136
e-mail:
p.kunicki@zat-artech.com.pl

Sklep firmowy czynny
w godz. 700-1600


Dostawy i odbiory
w godz. 700-1530


b.januszewska
Anna Kołodziejczyk
tel. 42 655-88-69
tel. 652-75-41 w.118
e-mail:
a.kolodziejczyk@pojemnikiartech.pl

Nasi handlowcy

j.nawrocka
Joanna Nawrocka
tel. 42 652-75-41 w.117
kom: 604-178-842
e-mail:
j.nawrocka@pojemnikiartech.pl

m.tomaszewski
Marcin Tomaszewski
tel. 42 652-75-41 w.130
kom: 664-967-713
e-mail:
m.tomaszewski@pojemnikiartech.pl

k.jaron
Krzysztof Jaroń
tel. 42 652-75-41 w.113
kom: 882-515-031
e-mail:
k.jaron@pojemnikiartech.pl

r.wyrwicki
Robert Wyrwicki
tel. 42 652-75-41 w.151
kom: 784-754-644
e-mail:
r.wyrwicki@pojemnikiartech.pl

Biuro Zarządu Spółki
ZAT Artech

o.mazurek
Aleksandra Mazurek
tel. 42 652-53-22 w.112
e-mail:
sekretariat@pojemnikiartech.pl

Zakłady Artykułów Technicznych
"ARTECH" Sp. z o.o.
ul. Wersalska 54, Łódź 91-212
tel. +48 42 652-75-41
artech@zat-artech.com.pl
NIP: 724-000-23-73
REGON: 000049443

Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000326587
Kapitał zakładowy/wpłacony:
2 000 000 PLN

Nr konta bankowego:
57 9297 0005 0203 1466 2020 0001

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
ul.Reymonta25
96-100 Skierniewice

Biuro Zarządu ZAT "Artech"

omazurek
Aleksandra Mazurek
tel. 42 652-53-22 w.112
e-mail:
sekretariat@pojemnikiartech.pl

Zakłady Artykułów Technicznych
"ARTECH" Sp. z o.o.
ul. Wersalska 54, Łódź 91-212
tel. +48 42 652-75-41
artech@zat-artech.com.pl
NIP: 724-000-23-73
REGON: 000049443

Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000326587
Kapitał zakładowy/wpłacony:
2 000 000 PLN

Nr konta bankowego:
57 9297 0005 0203 1466 2020 0001

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
ul.Reymonta25
96-100 Skierniewice