Aktualności

INFORMACJA

Infomujemy że godziny pracy frimy ZAT Artech Sp. z o.o. to
700 - 1600 w dniach od poniedziałku do piątku.
Natomiast godziny dostaw i odbiorów towarów to 700 - 1530.

02.11.2018r.

Od dnia 02.11.2018r. dotychczasowy numer fax jest nie aktualny i zamówienia wysłane na ten numer nie będą realizowane.
Prosimy o przesyłanie zamówień na adresy e-mail .


10.10.2018r.

Chwilowo nie skupujemy żadnych odpadów.


PODZIĘKOWANIA

Firma ZAT Artech Sp. z o.o. serdecznie dziękuję wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko na targach Taropak 2018 w dniach 1-4 października.
Mamy nadzieje na polepszenie współpracy z dotyczasowymi kontrahentami oraz nazwiązanie współpracy z nowymi klientami.


Pozdrawiamy i zapraszamy, ZAT Artech Sp. z o.o.


INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Zakłady Artykułów Technicznych "ARTECH" Sp. z o.o, ul. Wersalska 54, 91-212 Łódź;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, tylko na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające;
4) Pani/Pana dane osobowe w ramach realizacji umowy przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania niezbędnego do realizacji umowy oraz na podstawie (art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej) przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym wystawiono ostatnią fakturę. Pozostałe dane mogą być przechowywane do celów analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie art. 6, ust 1, lit. f (RODO) – prawnie usprawiedliwionego interesu administratora do dnia wniesienia sprzeciwu;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Podziękowania

Firma ZAT Artech Sp. z o.o. serdecznie dziękuję wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko na targach Taropak 2018 w dniach 1-4 października.
Mamy nadzieje na polepszenie współpracy z dotyczasowymi kontrahentami oraz nazwiązanie współpracy z nowymi klientami.

Pozdrawiamy i zapraszamy, ZAT Artech Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Zakłady Artykułów Technicznych "ARTECH" Sp. z o.o, ul. Wersalska 54, 91-212 Łódź;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, tylko na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające;
4) Pani/Pana dane osobowe w ramach realizacji umowy przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania niezbędnego do realizacji umowy oraz na podstawie (art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej) przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym wystawiono ostatnią fakturę. Pozostałe dane mogą być przechowywane do celów analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie art. 6, ust 1, lit. f (RODO) – prawnie usprawiedliwionego interesu administratora do dnia wniesienia sprzeciwu;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.